Võrtsjärve ilmajaama andmed reaalajas


Võrtsjärve ilmajaama andmed reaalajas


Käesolevate andmete kaudu kuulub Võrtsjärv rahvusvahelise ühenduse Global Lake Ecological Observatory Network. (GLEON) koostöövõrgustikku. GLEON on ülemaailmne rohujuure tasandi võrgustik, mis koondab ja ühendab inimesi, asutusi, programme ja andmeid mis aitavad mõista ja ennustada looduslike tegurite ja inimtegevuse mõju järvedes.

Te saate interaktiivselt muuta aegridadega seotud graafe, tehes järgmist: 
Suumida: vajuta-lohista // Kerida x-telge: shift-vajuta-lohista // Vaadata kõiki andmeid: topelt-vajuta // Uuendada graafikut: F5 või parem-vajuta või reload/refresh

NB: Käesoleva lehekülje graafid põhinevad HTML5 protokollil mis ilmus Internet Explorer veebilehitsejale alles alates IE9 versioonist ja seetõttu varasemad IE versioonid ei toeta graafide nägemist. Palun kasutage allolevate graafide vaatamiseks IE9 või siis FireFox, Chrome või mõnda muud veebilehitsejat.