Index Vortsjarv Weather StationVortsjarv Buoy

Eesti Maaülikooli järveveeb


Käesoleva veebilehe koostamist ja siin esitatavate pidevmõõtmisandmete kogumist ühtsesse serverisse rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi programmi „Teaduse rahvusvahelistumine“ algatuse „Eesti osalemine limnoloogliste pidevmõõtmiste rahvusvahelistes programmides ja koostöövõrgustikes (LIMNO 3.2.0601.11-0001)“ kaasabil. Andmete kogumist looduses toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi programmi „Keskkonnakaitse ja –tehnoloogia teadus ja arendustegevus“ (KESTA) projekti „Eesti veekeskkonna observatoorium“ (VeeOBS 3.2.0802.11-0043) kaudu.

 

Tähelepanu!

Palun loe allolevat enne, kui jätkad veebilehega tutvumist:

Tähelepanu! Tegemist on toorandmetega. Andmed ja joonised on esitatud sellistena nagu need on jaamade poolt serverisse edastatud ja nad ei ole läbinud eelnevat kvaliteedi kontrolli. Seetõttu ei garanteeri EMU käesoleva veebilehe andmete õigsust, täpsust ega täielikkust.

Kui Teil on siiski soov neid andmeid kasutada või vajate juurdepääsu suuremale andmebaasile kui veebilehel esitatud, siis soovitame Teil võtta ühendust andmete haldajaga meiliaadressil Alo.Laas(at)emu.ee

 

Võrtsjärve ilmajaam

Võrtsjärve automaatne ilmajaam rajati Limnoloogiakeskuse muulile (koordinaadid N 58.211151, E 26.108136) 2009. aasta lõpus. Ilmajaamas kogutakse õhutemperatuuri, õhurõhu, õhuniiskuse, sademete, tuule suuna ja kiiruse ning päikesekiirguse andmeid Vaisala WXT520 multisensori ning Star Pyranometer 8101 abil 5-minutilise intervalliga. Andmete kogumine ja salvestamine on juhitud Gealog SG Alphanumeric (V1.0) andmelogeri abil.

Pange tähele, et käesoleval veebilehel nähtavad andmed on esitatud sellistena nagu nad on sensoritelt automaatika abil maha laaditud, mistõttu nende täpsus ja õigsus ei ole eelnevat kontrolli läbinud..

 

Võrtsjärve poijaam

USA ettevõttes YSI valmistatud poijaam (mudel EMM700) paigaldati Võrtsjärve sügavaima koha vahetusse lähedusse (N 58.211798, E 26.103163) 2010. aasta suvel. Sellest ajast alates on poijaam igal aastal jäävabal perioodil kogunud 10-minutilise intervalli tagant andmeid nii ilmastiku kui ka järvevee keemiliste ja füüsikaliste näitajate kohta. Võrtsjärve poijaama abil saab jälgida järve lühema- ja pikemaajalisi muutusi. Veesisesteks mõõtmisteks on poi külge 1 m sügavusele kinnitatud YSI 6600V2-4 multisensor ning kaks Li-Cor (LI-190) kvantsensorit, üks 0,5 ja teine 1 meetri sügavusele. Vees mõõdetakse temperatuuri, pH-d, elektrijuhtivust, hägusust, lahustunud hapniku küllastust, klorofülli ja fükotsüaniini fluoresentsi ning veealust valguskiirgust. Lisaks veesisestele näitajatele mõõdab poil paiknev ilmajaam (Vaisala Weather Transmitter WXT520) õhutemperatuuri, õhurõhku, õhuniiskust, sademete hulka, tuule suunda ja kiirust ning Li-Cor püranomeetri (LI-200) abil päikesekiirgust.

Võrtsjärve poijaam soetati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi meetme „Teadusaparatuuri ja –seadmete kaasajastamine“ (alameede „Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste sihtfinantseeritavate teadusteemade raames“) ning sihtfinantseeritava teadusteema SF1070011s08 „Kas kliimamuutus muudab valgala- ja järvesiseste protsesside osakaalu madala järve süsinikubilansis?“ raames.

Pange tähele, et käesoleval veebilehel nähtavad andmed on esitatud sellistena nagu nad on sensoritelt automaatika abil maha laaditud, mistõttu nende täpsus ja õigsus ei ole eelnevat kontrolli läbinud.

 

Saadjärve profileeriv poijaam

Eesti ettevõtte Flydog poolt valmistatud poijaam paigaldati Saadjärve 2015 aasta suvel (N 58.295689, E 26.421284).

Veesisesteks mõõtmisteks on poi külge paigaldatud EXO2 multiparameetriline sond (http://www.exowater.com/exo2.php). Andmeid kogutakse iga 30 minuti tagant 2 kuni 20 meetri sügavuselt profiilis. Veebilehel näete valitud keskonnaparameetrite mõõtmisi andmetabelina iga meetri tagant. Vees mõõdetakse temperatuuri, pH-d, elektrijuhtivust, vee hägusust, lahustunud hapniku küllastust, klorofülli-, fükotsüaniini- ja lahustunud orgaanilise aine fluoresentsi.

Saadjärve poijaam kogub lisaks veesisestele näitajatele ka ilmastiku andmeid. Airmar 200WX multiparameetrilise ilmajaama abil mõõdetakse õhutemperatuuri, õhurõhku, õhuniiskust, tuule suunda ja kiirust ning Li-Cor PAR sensori (LI-190SZ) abil fotosünteetiliselt aktiivset päikesekiirgust.

Saadjärve poijaam soetati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi meetme „Teadusaparatuuri ja –seadmete kaasajastamine“ (alameede „Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste sihtfinantseeritavate teadusteemade raames“) ning teadusteema IUT21-2 (3.2.0301.13-0522) „Järvede toiduahelad ja süsiniku metabolism valgala karbonaatsuse ja kliima gradiendis“ raames.

NB! ANDMED KUVATAKSE GREENWICHI KOHALIKUS KESKMISES PÄIKESEAJAS (GMT - Greenwich Mean Time), EESTI AJA SAAMISEKS LISAGE TALVEPERIOODIL 2 TUNDI JA SUVEPERIOODIL 3 TUNDI.

Pange tähele, et käesoleval veebilehel nähtavad andmed on esitatud sellistena nagu nad on sensoritelt automaatika abil maha laaditud, mistõttu nende täpsus ja õigsus ei ole eelnevat kontrolli läbinud.

END